Mosaico plus

Z dialogu pomiędzy formą i materiałami, nowe kierunki projektu!
Nazwa wskazuje misję firmy:     wyobrazić sobie i stworzyć mozaiki w inny sposób niż wszyscy inni,
zapewnienie innowacyjności w zakresie formy i dobór materiałów, sugerując nowe zastosowania i interpretacje,
doskonalenie  jakości produktów i usług w celu uczynienia go bardziej dostępnym w użytku przez większą grupę potencjalnych użytkowników.
Zawsze krok naprzód w celu dostarczania na rynek produktów pionierskich.