Zehnder centrala energetyczna

 ComfoBox.

Pompa ciepła i urządzenie wentylacyjne w jednym – Zehnder ComfoBox łączy w sobie całą technikę niezbędną w jednym mieszkaniu: ogrzewanie, chłodzenie, wentylację i podgrzewanie wody. W tym celu sięga do naturalnych zasobów energetycznych – to wyjątkowo efektywne i przyszłościowe rozwiązanie dla domów niskoenergetycznych.Urządzenie o estetycznym i nowoczesnym wyglądzie wymaga tylko 0,5m2 powierzchni podstawy.

centralka_640

  • Wentylacja Przy wykorzystaniu urządzenia wentylacyjnego Zehnder ComfoAir 550 można optymalnie zaopatrywać w świeże powietrze domy jedno- i dwurodzinne. Jednocześnie urządzenie przekazuje do 95% energii cieplnej z powietrza odprowadzanego do powietrza doprowadzanego.
  • Ogrzewanie i chłodzenie Przy wykorzystaniu znajdującej się w zestawie solankowo-wodnej pompy ciepła, centrala Zehnder ComfoBox jest stosowana do ogrzewania i opcjonalnie do chłodzenia w lecie.Ponadto system solankowy można wykorzystywać do regulacji temperatury powietrza doprowadzanego w zimie i w lecie.
  • Podgrzewanie wody Do pokrycia zapotrzebowania na wodę użytkową służy zbiornik wody użytkowej, którego pojemność można dostosować do indywidualnych potrzeb. Standardowo przewidziana jest pojemność 400 l, opcjonalnie możliwych jest także 500 l.Wbudowana grzałka elektryczna o mocy 2 kW umożliwia cotygodniowe podgrzewanie w celu uniknięcia pojawienia się bakterii.

Ogrzewanie i podgrzewanie wody.

 Pompa ciepła znajdująca się w centrali energetycznej Zehnder ComfoBox wykorzystuje naturalne ciepło pochodzące z gruntu, aby przenieść je na wyższy poziom temperatury,a uzyskaną w ten sposób energię wykorzystać do ogrzewania budynku. W tym celu centrala Zehnder ComfoBox pracuje w zamkniętym obiegu solanki, która jest roztworem glikolu i wody. Sposób działania:zopc

  1. Za pomocą sondy gruntowej solanka pobiera ciepło z gruntu, które przenosi do pompy ciepła. Temperatura solanki doprowadza czynnik chłodniczy do parownika.
  2. W sprężarce następuje teraz sprężanie czynnika chłodniczego w postaci gazowej. Jest to proces powodujący wzrost temperatury.
  3. W kondesatorze odbywa się proces oddawania energii cieplnej zawartej w czynniku chłodniczym do systemu grzewczego, która jest następnie wykorzystywana do ogrzewania budynku i podgrzewania wody. Następuje wtedy skraplanie czynnika chłodniczego i jego ponowne przejście w stan ciekły.
  4. Ciekły czynnik chłodniczy ulega rozprężeniu, przechodząc przez zawór rozprężny, i jest ponownie doprowadzany do parownika.

Chłodzenie W lecie wykorzystywana jest jedynie chłodniejsza solanka, w celu chłodzenia budynku poprzez podłączony system grzewczy (np. ogrzewanie podłogowe).

Pompa ciepła może pobierać naturalne ciepło z gruntu w różny sposób – przy wykorzystaniu pionowej sondy gruntowej, poziomego kolektora gruntowego lub z wody gruntowej. Już od głębokości 5 m grunt w pewnych warstwach posiada stałą temperaturę wynoszącą około 10°C.rpc